ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
พระปลัดพิเชษ.jpg
ชื่อ  พระปลัดพิเชษ
ฉายา  ธมฺมธโช
นามสกุล  พิมพ์รัตน์
อายุ  48
พรรษา  27
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ท่าเสา
ตำบล  ห้วยม่วง
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์  084-533-6156