ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอกำแพงแสน
ชื่อ  พระปลัดพิเชษ
ฉายา  ธมฺมธโช
นามสกุล  พิมพ์รัตน์
อายุ  48
พรรษา  27
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ท่าเสา
ตำบล  ห้วยม่วง
อำเภอ กำแพงแสน
โทรศัพท์  084-533-6156

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม