ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอดอนตูม
พระครูสันติธรรมานันท์.jpg
ชื่อ  พระครูสันติธรรมานันท์
ฉายา  
นามสกุล  ตรีมาลา
อายุ  48
พรรษา  28
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ลำลูกบัว
ตำบล  ลำลูกบัว
อำเภอ ดอนตูม
โทรศัพท์  086-161-3355