ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอดอนตูม
พระครูปฐมญาณวิชัย.jpg
ชื่อ  พระครูปฐมญาณวิชัย
ฉายา  
นามสกุล  แซ่จิว
อายุ  45
พรรษา  26
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  บ้านหลวง
ตำบล  บ้านหลวง
อำเภอ ดอนตูม
โทรศัพท์  084-571-6193